Ruleta norocului/ 1, 2, 3 X Jackpot

Regulament al Campaniei Promotionale

" 1, 2, 3 x – Jackpot"

 • Forma valabila incepand cu data de 01.02.2018 -

                                                                   

 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI:

Organizatoarea campaniei promotionale 1, 2, 3 X Jackpot este societatea GOLDPREST IMPEX S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/330/2001, avand CUI RO13737501, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Livezii nr 48/13 (denumita in continuare Organizatorul) prin MOLDOVEANU JEAN, cetatean roman, nascut la data de 04.04.1974 in Mun. Cluj-Napoca, jud, Cluj, cu domiciliul in Mun. Cluj-Napoca, Ale. Baisoara, nr. 9, ap. 105, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 954986, emisa de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 03.04.2013, CNP 1740404120725, in calitate de administrator. Organizatorul va derula campania pe baza prezentului regulament, intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata si care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

 1. "DURATA PROMOTIEI SI ARIA DE DESFASURARE:

Campania se desfasoara pe durata nedeterminata. La finalizarea promotiei, organizatorul va incheia un act aditional la prezentul regulament, pe care il va depune la punctele de lucru participante, cu 10 zile inainte de data incetarii propriu-zise a campaniei promotionale.

            Campania se va desfasura in mun. Cluj-Napoca, Turda si Floresti, la urmatoarele puncte de lucru:

 • Cluj-Napoca, str. Dr. Louis Pasteur nr. 75, ap. 1, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu nr. 163, ap. 32, parter, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, Calea Floresti, nr. 75 A, ap. 24A, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Dunarii, nr. 22, ap. 51,  jud. Cluj.
 • Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 3, jud. Cluj;
 • Turda, str. Libertatii nr. 9A, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 137, ap. 165, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Izlazului, nr. 4,  jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Horea nr. 99, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Horea nr. 42-44, AP. 29, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Dambovitei nr. 45, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Bucegi, nr. 7, parter, ap. nr. 4, str. Bucegi, nr. 9, bloc A1, ap. nr. 62, jud. Cluj;

Floresti, str. Eroilor, nr. 23, sc. 2, ap. nr. 16, parter, jud. Cluj.

 

 1. "PRODUSELE PARTICIPANTE:

La promotie vor participa toti castigatorii de jackpot de la punctele de lucru situate in:

 • Cluj-Napoca, str. Dr. Louis Pasteur nr. 75, ap. 1, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu nr. 163, ap. 32, parter, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, Calea Floresti, nr. 75 A, ap. 24A, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Dunarii, nr. 22, ap. 51,  jud. Cluj.
 • Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 3, jud. Cluj;
 • Turda, str. Libertatii nr. 9A, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 137, ap. 165, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Izlazului, nr. 4,  jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Horea nr. 99, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Horea nr. 42-44, AP. 29, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Dambovitei nr. 45, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Bucegi, nr. 7, parter, ap. nr. 4, str. Bucegi, nr. 9, bloc A1, ap. nr. 62, jud. Cluj;
 • Floresti, str. Eroilor, nr. 23, sc. 2, ap. nr. 16, parter, jud. Cluj.

care vor castiga premiul Bronze."

 

 1. PREMIILE PROMOTIEI SI MECANISMUL STABILIRII CUANTUMULUI ACESTORA:

Premiile promotiei constau in posibilitatea dublarii sau triplarii castigurilor obtinute de jucatorii care au castigat premiul Bronze. Astfel un jucator care a castigat Jackpot Bronze  isi poate dubla sau tripla premiul castigat in urma participarii la prezenta Promotie.

In fata barului va exista un taler de ruleta care va fi actionat mecanic (prin rotire cu mana) de catre angajat. Jucatorul va primi o bila de ruleta. Aruncarea bilei se va face in sens invers invirtirii talerului, sensul invartirii talerului si al aruncarii bilei fiind prezentat in afisele indicatoare de la punctele de lucru de desfasurare a promotiei, amplasate pe Ruleta Norocului.

 Dupa ce talerul a fost invartit de catre angajat, jucatorul castigator al premiului jackpot trebuie sa arunce bila primita de la Gestionarul punctului de lucru. Bila trebuie sa faca minim 3 ture de taler. Daca bila nu face 3 ture de taler aruncarea se anuleaza, premiul ramanand X1.

Triplarea (x3) premiilor jackpot are loc in momentul in care bila se opreste in numarul care indica ziua curenta.

Dublarea (x2) premiilor jackpot are loc in momentul in care bila se opreste intr-unul din vecinii (stanga, dreapta) numarului care indica ziua curenta.

Neschimbarea (x1) premiilor jackpot are loc in momentul in care bila se opreste in unul din celelalte numere sau cand nu sunt indeplinite conditiile de validare.

 

5.   DREPTUL DE PARTICIPARE LA PROMOTIE

Poate participa la Promotie orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania si varsta de cel putin 18 ani (implinita pana la data extragerii, inclusiv), care a obtinut un castig Jackpot de tipul Bronze in conditii de validitate al acestuia.

 

 1. TAXE SI IMPOZITE

      Premiul va fi inmanat castigatorului, imediat dupa validarea castigului, sub forma de numerar.

      Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigator prin primirea premiului campaniei promotionale, in conformitate cu dispozitiile codului fiscal aprobat prin legea nr. 571/2003, astfel cum a fost modificat ( legea 227/2015).

 

 1. DIVERSE

      Organizatorul se obliga la pastrarea confidentialitatii datelor personale ale participantilor la promotie. Prin participarea la promotie, participantii sunt de acord ca datele personale sa poata fi folosite de catre organizator pentru diverse actiuni de promovare ulterioare, fara alte obligatii sau plati fata de participanti. De asemnenea, castigatorii sunt de acord ca numele si adresa lor sa fie publicate pe site-ul organizatorului, fara alte obligatii sau plati. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale, in conformitate cu prevederile legii 677/2001.

       Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada, locul si conditiile de desfasurare a Promotiei, cu conditia sa afiseze anterior, la loc vizibil, noile conditii.

       Regulamentul Promotiei este disponibil pentru consultare in mod gratuit la punctele de lucru ale Organizatorului. Prin participarea la Promotie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare.

 

 

                                                                                                  

                                                                                                       S.C. GOLDPREST IMPEX S.R.L.

                                                                                Prin administrator, dl. Moldoveanu Jean