RGPD

Protectia datelor cu caracter personal

      I. Prelucrarea datelor la nivelul SC GOLDPREST IMPEX SRL
         1) Informare cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal - click aici
         2) Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate:
             a) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de acces - click aici
             b) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare - click aici
             c) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de stergere - click aici

 

II. Legislatie relevanta:
         1. Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)- click aici

         2.  Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal click aici


        III. Link-uri utile:
         1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - click aici
         2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) - click aici