Magic jackpot

 

REGULAMENT AL CAMPANIEI PROMOTIONALE "MAGIC JACKPOT"

-Forma valabila incepand cu data de 01.02.2018-

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

      Organizatoarea Campaniei promotionale "MAGIC JACKPOT" denumita in continuare Campanie promotionala este societatea GOLDPREST IMPEX S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Livezii, nr. 48, ap. 13, J12/330/27.02.2001, CUI: 13737501, Cont Banca Transilvania: RO64 BTRL 0130 1202 9376 85XX, tel: 0264 43 77 32 / fax: 0264 43 77 38, e-mail: office@goldprest.ro (denumita in continuare Organizatorul). Organizatorul va derula Campania pe baza prezentului Regulament, intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata si republicata in M. Of. nr. 603/2007 si care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE

  Campania se desfasoara pe durata nedeterminata. La finalizarea promotiei, organizatorul va incheia un act aditional la prezentul Regulament, pe care il va depune la punctele de lucru participante, cu 10  zile inainte de data incetarii propriu-zise a campaniei promotionale.

        Atribuirea premiilor prezentei campanii promotionale se va face incepand cu:

- ora 00:00 si pana la ora 06:00 a fiecarei zile de luni, marti, miercuri, joi a saptamanii pe toata perioada de desfasurare a campaniei promotionale, la nivelul jackpotului Bronze suma urmand a se dubla;

- ora 00:00 si pana la ora 24:00 a fiecarei zile de vineri a saptamanii pe toata perioada de desfasurare a campaniei promotionale, la nivelul jackpoturilor Bronze si Pearl, suma urmand a se dubla;

- ora 00:00 si pana la ora 24:00 a fiecarei zile de sambata si duminica, pe toata perioada de desfasurare a campaniei promotionale, la nivelul jackpoturilor Bronze, Silver si Gold, suma urmand a se dubla.

       

        Campania se va desfasura in mun. Cluj-Napoca, mun. Turda, Huedin si Floresti, la urmatoarele puncte de lucru:

 • Cluj-Napoca, str. Maramuresului nr. 59, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Horea nr. 42-44, ap. 29, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, Piata Garii  nr. 4-5, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, Calea Floresti, nr. 75 A, ap. nr. 24 A,  jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, B-dul . N. Titulescu nr. 163, ap. 32, parter, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Horea nr. 99, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Arges FN, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 3, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Izlazului, nr. 4,  jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 75, ap. 1, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 137, ap. 165, jud. Cluj;
 • Turda, str. Libertatii nr. 9 A, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Dunarii, nr. 22, ap. 51,  jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Dambovitei nr. 45, jud. Cluj;
 • Oras Huedin, str. Piata Victoriei, nr. 44, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Bucegi, nr. 7, parter, ap. nr. 4, str. Bucegi, nr. 9, bloc A1, ap. nr. 62, jud. Cluj;
 • Floresti, str. Eroilor, nr. 23, sc. 2, ap. nr. 16, parter, jud. Cluj.

 

        Regulamentul de desfasurare al acestei Tombole este disponibil si poate fi consultat de catre orice persoana la punctele de lucru ale Organizatorului pe toata durata desfasurarii campaniei promotionale.

       Poate participa la Campania Promotionala orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania si varsta de cel putin 18 ani, implinita la momentul castigarii premiului.

        Nu au dreptul de participare la Campanie angajatii Organizatorului, persoanele implicate direct sau indirect in organizarea si/sau derularea Campaniei, precum si rudele de gradul 1 ale acestora si sotii celor mentionati mai sus.

 

2. MECANISMUL DE PARTICIPARE  SI DE DESEMNARE A CASTIGATORILOR

        Jucatorii care participa la Campania promotionala "MAGIC JACKPOT", in cazul in care castiga jackpot la oricare dintre nivelurile Pearl, Bronze, Silver si Gold, vor fi premiati cu inca o data suma castigata, conform imaginilor aparute pe monitoarele de jackpot. Campania promotionala se desfasoara conform programului indicat la punctul 2.

       Magic Jackpot se va putea acorda si in zilele de sarbatoare legala incepand de la orele 00:00 pana la orele 24:00, ale respectivei zile, cu conditia anuntarii prealabile a acestor promotii suplimentare.

3. CONDITII DE VALIDITATE A JACKPOTULUI

 1.  
  1. Participantul sa aiba dreptul de participare la Campania promotionala conform celor precizate la punctul 2;
  2. Sa prezinte, in cazul castigului, actul de identitate (altfel nu se acorda premiul);
  3. Jackpotul sa fie validat de organizator.

 

4. TAXE SI IMPOZITE

Premiul va fi inmanat castigatorului, imediat dupa validarea castigului, sub forma de numerar.

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, prin primirea premiului campaniei promotionale, in conformitate cu dispozitiile codului fiscal aprobat prin legea nr. 571/2003, astfel cum a fost modificat (legea 227/2015).

 

5. DIVERSE

Organizatorul se obliga la pastrarea confidentialitatii datelor personale ale participantilor la promotie. Prin participarea la Campania promotionala, participantii sunt de acord ca datele personale sa poata fi folosite de catre organizator pentru diverse actiuni de promovare ulterioare, fara alte obligatii sau plati fata de participant. De asemenea, castigatorii sunt de acord ca numele si adresa lor sa fie publicate pe site-ul organizatorului, fara alte: obligatii sau plati. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale, in conformitate cu prevederile legii 677/2001.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare dintre prevederile prezentului Regulament, prin act aditional care va fi adus la cunostinta participantilor prin afisare la punctele de lucru participante.

Regulamentul campaniei promotionale este disponibil in mod gratuit la punctele de lucru ale Organizatorului. Prin participarea la Campania promotionala, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare.

 

 

    GOLDPREST IMPEX S.R.L.                               

                         Prin  administrator, dl. Moldoveanu Jean