Magic jackpot

 

 

REGULAMENT AL CAMPANIEI PROMOTIONALE "MAGIC JACKPOT"

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

      Organizatoarea Campaniei promotionale "MAGIC JACKPOT" denumita in continuare Campanie promotionala este societatea GOLDPREST IMPEX S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Livezii, nr. 48, ap. 13, J12/330/27.02.2001, CUI: 13737501, Cont Banca Transilvania: RO64 BTRL 0130 1202 9376 85XX, tel: 0264 43 77 32 / fax: 0264 43 77 38, e-mail: office@goldprest.ro (denumita in continuare Organizatorul). Organizatorul va derula Campania pe baza prezentului Regulament, intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata si republicata in M. Of. nr. 603/2007 si care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

2. "DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE

  Campania se desfasoara pe durata nedeterminata. La finalizarea promotiei, organizatorul va incheia un act aditional la prezentul Regulament, pe care il va depune la punctele de lucru participante, cu 10  zile inainte de data incetarii propriu-zise a campaniei promotionale.

        Atribuirea premiilor prezentei campanii promotionale se va face incepand cu:

- ora 00:00 si pana la ora 06:00 a fiecarei zile de luni, marti, miercuri, joi a saptamanii pe toata perioada de desfasurare a campaniei promotionale, la nivelul jackpotului Bronze suma urmand a se dubla;

- ora 00:00 si pana la ora 24:00 a fiecarei zile de vineri a saptamanii pe toata perioada de desfasurare a campaniei promotionale, la nivelul jackpoturilor Bronze si Pearl, suma urmand a se dubla;

- ora 00:00 si pana la ora 24:00 a fiecarei zile de sambata si duminica, pe toata perioada de desfasurare a campaniei promotionale, la nivelul jackpoturilor Bronze, Silver si Gold, suma urmand a se dubla.

       

        Campania se va desfasura in mun. Cluj-Napoca, mun. Turda, Huedin si Floresti, la urmatoarele puncte de lucru:

 

 • Cluj-Napoca, str. Horea nr. 42-44, ap. 29, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, Piata Garii  nr. 4-5, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, Calea Floresti, nr. 75 A, ap. nr. 24 A,  jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, B-dul . N. Titulescu nr. 163, ap. 32, parter, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, P-ta Garii nr. 2-3, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Arges FN, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 3, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Izlazului, nr. 4,  jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 75, ap. 1, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 137, ap. 165, jud. Cluj;
 • Turda, str. Libertatii nr. 9 A, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Dunarii, nr. 22, ap. 51,  jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Dambovitei nr. 45, ap. 66, jud. Cluj;
 • Oras Huedin, str. Piata Victoriei, nr. 44, jud. Cluj;
 • Cluj-Napoca, str. Bucegi, nr. 7, parter, ap. nr. 4, str. Bucegi, nr. 9, bloc A1, ap. nr. 62, jud. Cluj;
 • Floresti, str. Eroilor, nr. 23, sc. 2, ap. nr. 16, parter, jud. Cluj.

 

        Regulamentul de desfasurare al acestei Tombole este disponibil si poate fi consultat de catre orice persoana la punctele de lucru ale Organizatorului pe toata durata desfasurarii campaniei promotionale.

       Poate participa la Campania Promotionala orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania si varsta de cel putin 18 ani, implinita la momentul castigarii premiului.

        Nu au dreptul de participare la Campanie angajatii Organizatorului, persoanele implicate direct sau indirect in organizarea si/sau derularea Campaniei, precum si rudele de gradul 1 ale acestora si sotii celor mentionati mai sus.

 

3. MECANISMUL DE PARTICIPARE  SI DE DESEMNARE A CASTIGATORILOR

        Jucatorii care participa la Campania promotionala "MAGIC JACKPOT", in cazul in care castiga jackpot la oricare dintre nivelurile Pearl, Bronze, Silver si Gold, vor fi premiati cu inca o data suma castigata, conform imaginilor aparute pe monitoarele de jackpot. Campania promotionala se desfasoara conform programului indicat la punctul 2.

       Magic Jackpot se va putea acorda si in zilele de sarbatoare legala incepand de la orele 00:00 pana la orele 24:00, ale respectivei zile, cu conditia anuntarii prealabile a acestor promotii suplimentare.

4. CONDITII DE VALIDITATE A JACKPOTULUI

 1.  
  1. Participantul sa aiba dreptul de participare la Campania promotionala conform celor precizate la punctul 2;
  2. Sa prezinte, in cazul castigului, actul de identitate (altfel nu se acorda premiul);
  3. Jackpotul sa fie validat de organizator.

 

5. TAXE SI IMPOZITE

Premiul va fi inmanat castigatorului, imediat dupa validarea castigului, sub forma de numerar.

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, prin primirea premiului campaniei promotionale, in conformitate cu dispozitiile codului fiscal aprobat prin legea nr. 571/2003, astfel cum a fost modificat (legea 227/2015).

 

6.  DIVERSE

Organizatorul, ca operator de date cu caracter personal, se obliga sa asigure o protectie ridicata a persoanelor cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal pe care le efectueaza, respectand in acest sens prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016. Informatii suplimentare referitoare la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal se pot obtine accesand pagina de internet a Organizatorului: http://www.monacoclub.ro/, sectiunea: Protectia datelor cu caracter personal.

In cadrul desfasurarii prezentei campanii promotionale, Organizatorul prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume si prenume, semnatura, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, seria pasaportului, imagine. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Organizator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoanei vizate / reprezentantilor legali ai acesteia, autoritatiilor judecatoresti, organelor de urmarire penala si altor institutii abilitate de lege sa solicite informatii.

Conform Regulamentului U.E. nr. 2016/679, persoanele vizate beneficiaza de dreptul de acces, de rectificare, de stergere a datelor, de restrictionare a prelucrarii, de portabilitatea datelor, de dreptul de opozitie si de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucararea automatizata.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa prin utilizarea serviciilor postale la adresa: Cluj-Napoca, str. Livezii, nr. 48, ap. 13, jud. Cluj, prin utilizarea serviciilor de posta electronica, folosind adresa: office@goldprest.ro sau prin fax, folosind numarul: 0264 437 738.

Totodata, persoanele vizate se pot adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bucuresti, B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1 sau direct instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul U.E. nr. 2016/679, care le-au fost incalcate.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare dintre prevederile prezentului Regulament, prin act aditional care va fi adus la cunostinta participantilor prin afisare la punctele de lucru participante.

Regulamentul campaniei promotionale este disponibil in mod gratuit la punctele de lucru ale Organizatorului. Prin participarea la Campania promotionala, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare.

 

 • R.C., 25.05.2018

 

 

    GOLDPREST IMPEX S.R.L.                               

                         Prin  administrator, dl. Moldoveanu Jean