„CASTIGI ZILNIC LA MONACO”

 

REGULAMENT AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„CASTIGI ZILNIC LA MONACO”

                                               

 

  1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI „ CASTIGI ZILNIC LA MONACO”

Organizatoarea PROMOTIEI „CASTIGI ZILNIC LA MONACO” este S.C. GOLDPREST IMPEX S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/330/2001, avand CUI RO13737501, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 48/13 (denumita in continuare Organizatorul). Organizatorul va derula campania pe baza prezentului Regulament, intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata si care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

  1. DESCRIEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE „CASTIGI ZILNIC  LA MONACO ”

 

           1. Aria de desfasurare:

- Puncte de lucru participante:        

- Cluj-Napoca, str. Dr. Louis  Pasteur  nr. 75 ap. 1, jud. Cluj .

 

2. Perioada de desfasurare a campaniei:

- Campania se desfasoara pe perioada  nedeterminata. La finalizarea promotiei, organizatorul va incheia un act aditional la prezentul regulament pe care il va depune la punctele de lucru participante, cu cel putin 10 zile inainte de data incetarii propriu-zise a campaniei promotionale.

- Campania se desfasoara zilnic, orele de desfasurare pentru acordare tichete Campanie promotionala „Castigi zilnic  la Monaco ” fiind:

a. intre orele: 7:30 - pana la momentul stabilit pentru inceperea extragerii promotiei zilnice (orele 19:00) in locatia de desfasurare a acesteia:

  1. la introducerea in aparate a sumei minime de 50 lei si jucarea acesteia de catre un client, respectiv, unui client i se poate acorda pentru acest criteriu un singur tichet pentru editia din ziua respectiva a Campaniei promotionale „Castigi zilnic la Monaco” (se acorda doar un tichet per persoana pt. jocul a peste 50 lei);

ii. pentru castiguri mai mari de 1000 ori miza se acorda 5 tichete daca un jucator obtine o plata (castig) mai mare decat de 1000 de ori miza jucata.

b. pe perioada de desfasurare a promotiei zilnice in locatia de desfasurare a acesteia, la introducerea  in aparate a sumei minime de 50 lei si jucarea acesteia cu conditia ca tichetul pentru Campania promotionala „Castigi zilnic  la Monaco ”sa fie acordat inaintea extragerii zilnice a premiului 3, 2 sau 1 al extragerii zilnice in masura in care acest eveniment are loc care se poate dubla sau tripla la Ruleta Norocului (se acorda doar un tichet per persoana pt. jocul a peste 50 lei ).

OBS: Acordarea tichetelor se face cumulativ pentru criteriile enumerate mai sus.

 

 3. Conditii  de participare, validare si acordare castig:

- poate participa la campanie orice client care joaca la aparatele de joc de la punctul de lucru respectiv, are varsta peste 18 ani impliniti pana in ziua participarii la campanie (exclusiv) si  care este posesor act de identitate pe care are obligatia sa il prezinte in original in caz de acordare tichet, in scopul dovedirii implinirii celor 18 ani si al verificarii datelor de identificare care vor fi inscrise in centralizatorul de acordare a tichetelor .

- clientul caruia i se intocmeste tichet are obligatia de a prezenta actul de identitate in original, in temeiul caruia i se va intocmi tichetul de participare la promotie .

- clientul caruia i se intocmeste tichetul va trebui sa semneze in tabelul centralizator confirmand astfel corectitudinea datelor inscrise pe tichetul promotiei zilnice a carui serie a fost inscrisa in tabelul centralizator pe randul pe care acesta semneaza .

- pentru a putea participa la Campania promotionala „Castigi zilnic  la Monaco ”,  miza minima de joc  la momentul acordarii tichetelor si al extragerii trebuie sa fie 0,20 bani (inclusiv) sau peste aceasta valoare  pentru cei ce joaca la aparate. Clientii prezenti la extragere, pentru a avea posibilitatea de a castiga premiile extragerii zilnice pot sa nu joace la aparate in momentul extragerii doar in cazul in care toate mijloacele de joc/posturile sunt ocupate. In cazul in care, un client este extras  si nu joaca in momentul extragerii, cu toate ca exista mijloace de joc libere, extragerea se invalideaza si se efectueaza o noua extragere.

- contravaloarea in lei a castigurilor se va acorda doar dupa semnarea de catre client a procesului verbal de acordare premiu si a documentului de plata, in rubricile corespunzatoare. Este obligatorie prezentarea actului de identitate in original in vederea verificarii datelor inscrise pe tichetul castigator, neprezentarea acestui act ducand la invalidarea tichetului.

- in cazul acestei  promotii zilnice nu se accepta reprezentarea prin procura notariala.

- poate participa la campanie orice client care joaca la aparatele de joc de la punctul de lucru respectiv, are varsta peste 18 ani impliniti pana in ziua participarii la campanie (exclusiv) si  care este posesor act de identitate pe care are obligatia sa il prezinte in original in caz de acordare tichet, in scopul dovedirii implinirii celor 18 ani si al verificarii datelor de identificare care vor fi inscrise in centralizatorul de acordare a tichetelor .

- clientul caruia i se intocmeste tichet are obligatia de a prezenta actul de identitate in original, in temeiul caruia i se va intocmi tichetul de participare la promotie .

- clientul caruia i se intocmeste tichetul va trebui sa semneze in tabelul centralizator confirmand astfel corectitudinea datelor inscrise pe tichetul promotiei zilnice a carui serie a fost inscrisa in tabelul centralizator pe randul pe care acesta semneaza .

- pentru a putea participa la Campania promotionala „Castigi zilnic  la Monaco ”,  miza minima de joc  la momentul acordarii tichetelor si al extragerii trebuie sa fie 0,20 bani (inclusiv) sau peste aceasta valoare  pentru cei ce joaca la aparate. Clientii prezenti la extragere, pentru a avea posibilitatea de a castiga premiile extragerii zilnice pot sa nu joace la aparate in momentul extragerii doar in cazul in care toate mijloacele de joc/posturile sunt ocupate. In cazul in care, un client este extras  si nu joaca in momentul extragerii, cu toate ca exista mijloace de joc libere, extragerea se invalideaza si se efectueaza o noua extragere.

- contravaloarea in lei a castigurilor se va acorda doar dupa semnarea de catre client a procesului verbal de acordare premiu si a documentului de plata, in rubricile corespunzatoare. Este obligatorie prezentarea actului de identitate in original in vederea verificarii datelor inscrise pe tichetul castigator, neprezentarea acestui act ducand la invalidarea tichetului.

- in cazul acestei  promotii zilnice nu se accepta reprezentarea prin procura notariala.

- intre acordarea premiilor 3, 2 si 1, cat si intre momentul in care a fost stabilita ora la care are loc extragerea premiului 3 si extragerea acestui premiu, clientii au voie sa iasa afara din sala maxim 6 minute pentru a fuma, o singura data, cu conditia de a lasa mijlocul de joc pornit pe autostart, pe miza minima convenita prin regulament. In caz contrar, acesta nu va avea dreptul sa participe la extragerea urmatorului premiu.

Exemplu

La ora 19:00 se stabileste ora la care are loc extragerea premiului 3. Ora la care are loc extragerea premiului 3 este 19:45. Intre orele 19:00 – 19:45, un client are voie sa iasa afara din sala maxim o data, timp de 6 minute pentru a fuma, cu conditia de a lasa mijlocul de joc pornit pe autostart, pe miza minima convenita prin regulament. In caz contrar, acesta nu va avea dreptul sa participe la extragerea urmatorului premiu.

Daca extragerea premiului 2 are loc la 20:30, in intervalul orar 19:45 – 20:30, un client are voie sa iasa afara din sala maxim o data, timp de 6 minute pentru a fuma, cu conditia de a lasa mijlocul de joc pornit pe autostart, pe miza minima convenita prin regulament. In caz contrar, acesta nu va avea dreptul sa participe la extragerea urmatorului premiu.

Daca extragerea premiului 3 are loc la 20:50, in intervalul orar 20:30 – 20:50 un client are voie sa iasa afara din sala maxim o data, timp de 6 minute pentru a fuma, cu conditia de a lasa mijlocul de joc pornit pe autostart, pe miza minima convenita prin regulament. In caz contrar, acesta nu va avea dreptul sa participe la extragerea urmatorului premiu.

In situatia incalcarii prezentei reglementari, Organizatorul promotiei zilnice, prin intermediul angajatilor sai, isi rezerva dreptul de a interzice de indata si pe loc participarea la tombola zilnica a persoanei/persoanelor care au incalcat aceste reglementari.

                                                                                                                                     

              4. Modalitatea de acordare tichete pentru Campania promotionala „Castigi zilnic  la Monaco ”:

              a. intre orele 7.30 - pana la momentul stabilit pentru inceperea promotiei zilnice in locatia de desfasurare a acesteia (orele 19:00)

i. la introducerea in aparate/rulete a sumei minime de 50 lei si jucarea acesteia de catre un client:

- se acorda un tichet pentru fiecare client care in intervalul de timp mentionat a introdus in aparat/ruleta  suma minima de 50 lei si a jucat-o pe miza minima de 0.2 lei.

ii. pentru castiguri mai mari de 100 lei (inclusiv), obtinute in intervalul 7.30 -  pana la momentul stabilit pentru inceperea promotiei zilnice in locatia de desfasurare a acesteia (orele 19:00):

- se acorda un tichet daca un jucator inregistreaza un castig mai mare de  100 lei (inclusiv) obtinut prin joc la aparat, iar castigul trebuie sa apara afisat pe monitorul aparatului si sa fie obtinut din jocuri bonus, formatie castigatoare, sa fie pozat de catre angajatul salii si confirmat de seful de sala si dispeceratul firmei (castigul reprezinta valoarea punctelor obtinuta din jocuri bonus, formatie castigatoare si nu reprezinta valoarea punctelor afisate in credit);

- numarul de tichete pe care le poate dobandi un participant pe fiecare zi de desfasurare a promotiei zilnice, pe fiecare locatie, pentru acest criteriu este maxim 2 tichete.

iii. pentru castiguri mai mari de 1000 ori miza, obtinute intre orele: 7:30 - pana la momentul stabilit pentru inceperea extragerii promotiei zilnice (orele 19:00) in locatia de desfasurare a acesteia - Cluj-Napoca, str. Dr. Louis  Pasteur  nr. 75 ap. 1, jud. Cluj:

 - se acorda 5 tichete daca un jucator obtine o plata (castig) mai mare decat de 1000 de ori miza jucata, iar castigul trebuie sa fie afisat pe monitorul aparatului si sa fie obtinut din jocuri bonus, formatie castigatoare, sa fie pozat de catre angajatul salii si confirmat de seful de sala si dispeceratul firmei (castigul reprezinta valoarea punctelor obtinuta din jocuri bonus, formatie castigatoare si nu reprezinta valoarea punctelor afisate in credit).

Cele 5 tichete au un numar nelimitat de acordare, de exemplu: daca un client obtine in intervalul stabilit in locatia de desfasurare a promotiei din jocuri bonus, formatie castigatoare (respectand miza minima de 0.5 lei) castiguri mai mari de 1000 de ori miza jucata in repetate randuri (de ex. de 7 ori), acestuia i se vor intocmi tichete pt. promotie astfel: 5 tichete X 7, rezultand un numar de 35 tichete.

b. pe perioada de desfasurare a promotiei zilnice in locatia de desfasurare a acesteia, dar nu mai tirziu de momentul efectuarii extragerii premiului 3, 2 sau 1 al extragerii zilnice, in masura in care acest eveniment are loc:

- se acorda un tichet pentru fiecare client care in intervalul de timp mentionat a introdus in aparat/ruleta  suma minima de 50 lei si a jucat-o pe miza minima de 0.2 lei.

 

5. Stabilirea momentului extragerii tichetelor castigatoare:

a. in cazul in care la momentul stabilit pentru inceperea extragerii promotiei zilnice in locatia de desfasurare a acesteia (orele 19:00) sau in momentele in care se efectueaza extragerile nu sunt minim 5 clienti participanti in sala, extragerea curenta si cele viitoare din ziua respectiva se anuleaza.

b. pana la momentul stabilit pentru inceperea extragerii promotiei zilnice in locatia de desfasurare a acesteia (orele 19:00) trebuie sa fie emise minim 10 tichete, in caz contrar, extragerile si promotia se anuleaza.

c. in cazul in care extragerile se anuleaza datorita faptului ca nu au fost indeplinite conditiile necesare desfasurarii acesteia, promotia din ziua respectiva se incheie si nu se reporteaza.

d. momentul extragerii tichetelor castigatoare se va stabili prin tragere la sorti incepand cu   momentul stabilit pentru inceperea extragerii promotiei zilnice in locatia de desfasurare a acesteia (orele 19:00), prin intermediul clientilor paticipanti. La punctul de lucru unde se desfasoara Campania promotionala „Castigi zilnic  la Monaco ” va exista un bol care contine tichete cu  orele  inceperii promotiei si, respectiv, ora urmatoare,  precum si  tichete cu minutele de la 1 la 60.

e. la inceputul promotiei,  momentul stabilit pentru inceperea promotiei zilnice in locatia de desfasurare a acesteia (orele 19:00), se va extrage de catre un client participant doar momentul acordarii primului premiu (premiul 3) urmand ca momentul  extragerii celorlaltor premii sa fie stabilit ulterior.

f. fiecare castigator al unui premiu va extrage momentul la care se acorda premiul urmator fara ca acest moment sa depaseasca ora limita stabilita pentru perioada de desfasurare a promotiei zilnice

g. momentele extragerii celor 3 premii zilnice (in masura in care aceste evenimente vor avea loc) se vor stabili in mod concret prin urmatorul algoritm:

- la  momentul stabilit pentru inceperea promotiei zilnice in locatia de desfasurare a acesteia (orele 19:00) se va extrage de catre unul dintre clientii prezenti in sala minutul la care are loc extragerea premiului 3, extragerea avand loc la ora inceperii si minutul extras. Momentul extragerii premiului 3 se va afisa la loc vizibil.

- pentru premiul 2, castigatorul premiului 3 extrage ora si minutul acordarii. Daca acesta este ulterior extragerii si acordarii premiului 3 se afiseaza si se anunta ora extragerii premiului 2. In caz contrar, se continua extragerile de ora si minut pana la gasirea unui moment valid de acordare.

- pentru premiul 1, castigatorul premiului 2 extrage ora si minutul acordarii. Daca acesta este ulterior extragerii si acordarii premiului 2 se afiseaza si se anunta ora extragerii premiului 1. In caz contrar, se continua extragerile de ora si minut pana la gasirea unui moment valid de acordare.

 

            6. Acordarea si multiplicarea premiului:

Acordarea premiilor Campaniei promotionale „Castigi zilnic  la Monaco” se poate desfasura in situatia in care:

a. la momentul stabilit pentru inceperea extragerii promotiei zilnice in locatia de desfasurare a acesteia (orele 19:00) sau in momentele in care se efectueaza extragerile sunt minim 5 clienti participanti in sala; in caz contrar, extragerea curenta si cele viitoare din ziua respectiva si promotia se anuleaza.

b. pana la momentul stabilit pentru inceperea extragerii promotiei zilnice in locatia de desfasurare a acesteia (orele 19:00) trebuie sa fie emise minim 10 tichete; in caz contrar extragerile si promotia se anuleaza.

c. in cazul in care extragerile se anuleaza datorita faptului ca nu au fost indeplinite conditiile necesare desfasurarii acesteia, promotia din ziua respectiva se incheie si nu se reporteaza.

d. un client are dreptul sa castige doar un premiu la o editie a promotiei zilnice desfasurata intr-o anumita locatie.

e. un client are dreptul sa castige doar un premiu la o editie a promotiei zilnice, editia fiind inteleasa ca o anumita data calendaristica (adica un client nu poate castiga mai multe premii in aceeasi zi).

f.  daca un tichet este extras fara ca detinatorul acestuia sa fie de fata la momentul extragerii acesta urmeaza sa fie reintrodus in urna DUPA DESEMNAREA CASTIGATORULUI EXTRAGERII, poza tichetului necastigator fiind necesar sa fie trimisa la dispecerat pentru consemnare la momentul extragerii acestuia.

Aceste premii ale campaniei zilnice se pot multiplica prin aruncare cu bila la ruleta norocului. - vecinii numarului care indica ziua in curs (unul stanga, unul dreapta) vor dubla, iar  numarul care indica ziua in curs  va tripla premiul;

- aruncarea cu bila la ruleta norocului se va face de catre client, iar invirtirea talerului se va face de catre angajatul societatii organizatoare. Aruncarea bilei se va face in sens invers invirtirii talerului, sensul invartirii talerului si al aruncarii bilei fiind prezentat in afisele indicatoare de la punctele de lucru de desfasurare a promotiei Ruleta Norocului.

 - bila trebuie astfel aruncata incit sa efectueze minim 3 ture complete de ruleta;

- este interzisa luarea bilei din taler inainte de confirmarea numarului rezultat in urma aruncarii de catre dispecerat;

- orice abatere de la aceste reguli va duce la invalidarea aruncarii respective. Invalidarea aruncarii pe motivul nerespectarii prezentelor reguli va duce la mentinerea castigului obtinut pana la acel moment x1.

- acordarea premiului se face doar persoanelor  aflate in sala la momentul extragerii fara a fi posibila imputernicirea prin procura notariala."

 

7. Conditii speciale de acordare a premiului promotiei:

- contravaloarea in lei a premiului zilnic al Campaniei promotionale „Castigi zilnic la Monaco” se va acorda doar dupa semnarea de catre client a procesului-verbal de acordare premiu si a documentului de plata, in rubricile corespunzatoare. Este obligatorie prezentarea actului de identitate (carte de identitate) in original, in vederea verificarii datelor inscrise pe tichetul  castigator, neprezentarea acestui act ducand la invalidarea tichetului.

 

8. Alte aspecte generale ale Campaniei promotionale „Castigi zilnic la Monaco":

- premiul se acorda cash jucatorului si nu este conditionat sa il joace in aparat;

- daca la momentul desfasurarii extragerii sunt ocupate toate aparatele si nu mai are posibilitatea sa joace la aparate/ruleta in intervalul mentionat pentru desfasurarea promotiei zilnice in locul de desfasurare a acesteia, in vederea primirii de tichete, un client poate participa la Campania promotionala „Castigi zilnic la Monaco ” doar pe baza tichetelor pe care le-a castigat in ziua respectiva in  timpul celuilalt  interval de acordare tichete  (7.30 pana la momentul stabilit pentru inceperea extragerii promotiei zilnice in locatia de desfasurare a acesteia) ;

- daca un client joaca la mai multe aparate in  intervalul de timp al Campaniei promotionale „Castigi zilnic la Monaco ” acesta va fi indrumat sa dea posibilitatea si altor clienti sa participe, mentinandu-si doar aparatul la care joaca in conditiile in care exista clienti doritori de a participa care nu au aparat liber;

- in situatia in care se constata ca exista persoane care participa cu interpusi la Campanie promotionala „Castigi zilnic la Monaco ” in scopul obtinerii mai multor sanse de castig,  acestea vor fi descalificate, atat ei, cat si interpusii, societatea organizatoare rezervandu-si dreptul de a interzice in viitor accesul acestor persoane in salile societatii;

-  persoanele care nu joaca la aparate, nu au tichete si nici nu insotesc un posesor de tichet nu au dreptul de a stationa in sala de joc in care se organizeaza Campania promotionala „Castigi zilnic  la Monaco ”.

- tentativa de fraudare sub diverse forme a Campaniei promotionale va conduce la descalificarea clientului care a uzitat de astfel de mijloace si interzicerea participarii la editia respectiva a Campaniei  promotionale si, in continuare, la astfel de evenimente ale societatii organizatoare.

-  tichetele introduse in urna nu trebuie sa aiba semne distinctive astfel incat pentru a evita acest aspect: tichetele vor fi scrise de angajati, si vor fi introduse in urna in prezenta clientilor, de catre angajati; inainte de introducerea in urna, tichetul se va arata pentru confirmare clientului care, trebuie sa isi dea acceptul pentru corectitudinea datelor inscrise pe tichet; tichetele se vor indoi la jumatate pentru a se acoperi numele detinatorului.

- valabilitatea tichetelor este zilnica;

- dupa extragerea premiilor zilnice, promotia zilei respective s-a incheiat;

- promotia „Castigi zilnic la Monaco” se suspenda in ziua Campaniei promotionale principale, organizata de societate.

- in cazul in care in urna cu tichetele zilnice nu sunt 10 tichete pana la pana la momentul stabilit pentru inceperea extragerii promotiei zilnice in locatia de desfasurare a acesteia (orele 19:00), acordarea celor trei premii si promotia se suspenda si nu se reporteaza.

- in cazul in care in locatia de desfasurare a promotiei la  la momentul stabilit pentru inceperea extragerii promotiei zilnice in locatia de desfasurare a acesteia (orele 19:00) si, pe masura desfasurarii extragerii premiilor promotiei zilnice se constata ca, la una din extrageri nu mai este numarul minim de  5 detinatori de tichete care sa poata fi desemnati castigatori, de la acel moment se anuleaza extragerea curenta si urmatoarele extrageri de premii si nu se raporteaza; se intocmeste un proces-verbal de anulare a acestor extrageri.

- in cazul in care la momentul stabilit pentru inceperea extragerii promotiei zilnice in locatia de desfasurare a acesteia (orele 19:00) sau in momentele in care se efectueaza extragerile nu sunt numarul minim de clienti necesari participanti in sala, extragerea curenta si cele viitoare ale promotiei din ziua respectiva se anuleaza si nu se reporteaza.

 

            9. Extragerea tichetelor. Desemnarea castigatorilor:

- la momentul stabilit pentru inceperea extragerii promotiei zilnice in locatia de desfasurare a acesteia (orele 19:00) se face poza la lista participantilor la tombola si se trimte la dispecerat;

- dintre clientii participanti la promotia zilnica, existenti in sala, se desemneaza persoana care efectueaza extragerea tichetului pentru desemnarea castigatorului premiului corespunzator;

- se va striga in sala de 3 ori numele detinatorului tichetului extras;

- tichetul extras se va arata tuturor clientilor din sala, prezenti la momentul extragerii astfel incat acestia sa poata sesiza numele potentialului castigator.

- in situatia in care clientul detinator al tichetului respectiv nu este in sala, tichetul se invalideaza pentru respectiva extragere, se face poza la tichet, se trimite la dispecerat pentru consemnare, si apoi se trece la urmatoarea extragere.

- dupa desemnarea castigatorului respectivei extrageri tichetul invalidat prin neprezentarea detinatorului se va reintroduce in urna pentru a putea participa la urmatoarele extrageri ale zilei.

- tichetul castigator se arata tuturor clientilor  din sala, existenti la momentul extragerii  pentru validare.

- dupa confirmarea/validarea castigatorului se va face poza cu telefonul tichetului extras si actului de identitate al persoanei care a castigat si se va transmite dispeceratului care il va valida la randul lui. Se va evita manipularea suplimentara a tichetului pentru a nu creea suspiciuni.

 

            10. Premiile promotiei zilnice. Orarul si conditiile de desfasurare:

- cele 3 premii zilnice, orarul si conditiile de desfasurare ale Campaniei promotionale „Castigi zilnic la Monaco ” sunt:

 

-Premii:

                        -premiul 3: 200 lei;

                        -premiul 2: 300 lei;

                        -premiul 1: 500 lei;

            -Orar:

                        -ora inceput:19:00;

                        -ora sfarsit: momentul extragerii premiului 3, 2 sau 1, in masura in care acest eveniment are loc, dar nu mai tarziu de ora 21:00.

 

  1. DIVERSE

           Organizatorul, ca operator de date cu caracter personal, se obliga sa asigure o protectie ridicata a persoanelor cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal pe care le efectueaza, respectand in acest sens prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016. Informatii suplimentare referitoare la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal se pot obtine accesand pagina de internet a Organizatorului: http://www.monacoclub.ro/, sectiunea: Protectia datelor cu caracter personal.

            In cadrul desfasurarii prezentei campanii promotionale, Organizatorul prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume si prenume, semnatura, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, seria pasaportului, imagine. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Organizator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoanei vizate / reprezentantilor legali ai acesteia, autoritatiilor judecatoresti, organelor de urmarire penala si altor institutii abilitate de lege sa solicite informatii.

            Conform Regulamentului U.E. nr. 2016/679, persoanele vizate beneficiaza de dreptul de acces, de rectificare, de stergere a datelor, de restrictionare a prelucrarii, de portabilitatea datelor, de dreptul de opozitie si de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucararea automatizata.

            Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa prin utilizarea serviciilor postale la adresa: Cluj-Napoca, str. Livezii, nr. 48, ap. 13, jud. Cluj, prin utilizarea serviciilor de posta electronica, folosind adresa: office@goldprest.ro sau prin fax, folosind numarul: 0264 437 738.

            Totodata, persoanele vizate se pot adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bucuresti, B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1 sau direct instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul U.E. nr. 2016/679, care le-au fost incalcate.

      Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica conditiile de desfasurare a promotiei cu conditia sa afiseze public aceste modificari  inainte ca acestea sa fie aplicate. 

Regulamentul Promotiei este disponibil pentru consultare in mod gratuit la punctele de lucru ale Organizatorului. Prin participarea la Promotie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare.

 

  • R.C., 25.05.2018

 

                                                                   S.C. GOLDPREST IMPEX S.R.L.

                                                               Prin administrator, dl. Moldoveanu Jean